KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Założenia projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

W wykazie prac legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udostępnione zostały założenia do projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

17 września 2020

Projektowana ustawa ma stanowić implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 (,,dyrektywa IFD’’) oraz wprowadzać przepisy mające na celu wykonywanie europejskiego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 (,,rozporządzenie IFR’’).

Dyrektywa IFD i rozporządzenie IFR mają stworzyć jednolite, zintegrowane ramy regulacyjne dla firm inwestycyjnych. Wskazane akty prawne zakładają stworzenie systemu nadzoru ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych niemających znaczenia systemowego za względu na ich wielkość i ich wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi, który będzie się charakteryzował mniej obciążającymi wymogami ostrożnościowymi.

Zgodnie z założeniami projektowanej ustawy, firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy kategorie, ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi, w odniesieniu do których będą miały zastosowanie różne wymogi ostrożnościowe:

1)     Firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, największe i wzajemnie powiązane w najwyższym stopniu – które będą w dalszym ciągu podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (,,CRR’’), gdyż w ocenie ustawodawcy są wystarczająco duże, aby stanowić potencjalne zagrożenie dla stabilnego i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych na równi z dużymi instytucjami kredytowymi,

2)     Firmy inwestycyjne, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych – które będą podlegać określonym (wybranym) wymogom ostrożnościowym, dostosowanym do tych szczególnych rodzajów ryzyka,

3)     Małe i wzajemnie niepowiązane firmy inwestycyjne – które będą podlegały najmniej obciążającym wymogom ostrożnościowym.

Jednocześnie nowe przepisy mają przewidywać mechanizmy monitorowania firm inwestycyjnych pozwalające na stosowanie kryteriów, od których jest uzależniona zmiana kategorii (klasyfikacji) danej firmy inwestycyjnej w zakresie obowiązków ostrożnościowych.

Prace nad nowym projektem koordynować będzie Ministerstwo Finansów, a jego przyjęcie przez Radę Ministrów powinno nastąpić w I kwartale 2020 r.

Będziemy na bieżąco informować w przypadku udostępnienia do konsultacji publicznych treści przepisów projektowanej ustawy.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn