KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Restart reformy OFE

Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w wypowiedzi dla portalu WP podzielił się informacjami dotyczącymi planowanego jeszcze na ten rok wznowienia prac związanych z reformą OFE.

30 września 2020

Nowy projekt ustawy o przekształceniu OFE bazujący na treści ustawy odrzuconej przez Senat w marcu br. powinien zostać udostępniony w pierwszej połowie października. Wedle założeń ustawa mogłaby wejść w życie z początkiem lutego 2021 r., czas na podjęcie przez uczestników OFE decyzji „ZUS albo IKE” przypadałby na okres 1 marca – 1 kwietnia, natomiast przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne nastąpiłoby prawdopodobnie w połowie 2021 r. Należy się jednak liczyć z tym, że terminy te mogą ulec zmianie.

Od czasu opracowania pierwotnych założeń do projektu, środki w OFE istotnie stopniały. Wedle danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oszczędności emerytalne zgromadzone w tych funduszach plasowały się na poziomie 134 mld zł (wg stanu na 31.08.2020 r.). Jest to rezultat zarówno spadku wartości ich aktywów, jak również konsekwencja przenoszenia środków z OFE na subkonto w ZUS, w ramach mechanizmu tzw. suwaka.

Założenia do projektu nowej ustawy korespondują z pierwotnymi rozstrzygnięciami przewidzianymi w ustawie przekształceniowej, uchwalonej przez Sejm w lutym br.:

 • możliwe będzie złożenie przez członka OFE deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS (FUS); przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa;
 • przy braku decyzji uczestnika OFE, domyślną opcję stanowić będzie przekazanie środków na IKE;
 • po upływie czasu przewidzianego na podjęcie decyzji:

v  PTE zarządzające OFE przekształcą się w TFI;

v  OFE zostaną przekształcone w SFIO;

v  aktywa OFE, które nie zostaną przeniesione do ZUS (FUS) zarządzane będą przez SFIO, jako środki gromadzone na IKE, stanowiące własność uczestnika i podlegające dziedziczeniu;

 • od przyszłych wypłat środków zgromadzonych na IKE nie będzie pobierany PIT, pobrana zostanie natomiast tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15%, rozłożona na dwa lata (2021 i 2022 r.).
 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn