KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

PPK w małych i średnich firmach z końcem października

Jedną ze zmian wprowadzonych na mocy tzw. Tarczy Antykryzysowej było przesunięcie terminów dotyczących II etapu wdrażania PPK.

30 września 2020

Przesunięcie terminów wynikało ze szczególnych okoliczności związanych z epidemią SARS-CoV-2.

W przypadku pracodawców, którzy według stanu na 30.06.2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób, termin wyznaczony pierwotnie w ustawie o PPK na zawarcie umowy o zarządzanie PPK zakończy się 27.10.2020 r., natomiast okres przewidziany dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu zatrudnianych osób upłynie z dniem 10.11.2020 r.

Tymczasem 1 lipca br. rozpoczął się już III etap wdrażania PPK. Obowiązkiem uruchomienia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (wg stanu na 31.12.2019 r.). Po zmianie wprowadzonej na mocy tarczy, terminy wdrożenia PPK są takie same dla obu etapów, tj. wspólne dla małych i średnich firm. Wobec tego:

-       27.10.2020 r. – upływa termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,

-       10.11.2020 r. – zakończy się okres na zawarcie umów o prowadzenie PPK.

Doświadczenia płynące z wdrażania PPK u największych pracodawców, którzy zobligowani zostali do uruchomienia takich planów jako pierwsi, wskazują że wybór instytucji zarządzającej środkami nie jest najprostszym elementem całego procesu. Wiąże się z nim odpowiedzialność pracodawcy – zarówno z punktu widzenia dokonania selekcji spośród dostępnych ofert zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie oraz w najlepiej rozumianym interesie osób zatrudnionych (co oznacza także należyte udokumentowanie procesu wyboru, w tym konsultacji z reprezentacją pracowniczą), jak i w sytuacji gdy pracodawca nie wykona terminowo swoich obowiązków w zakresie związanym z PPK.

Dlatego nie warto czekać z wyborem podmiotu zarządzającego „na ostatnią chwilę”. Instytucje finansowe podjęły działania aby zaoferować pracodawcom rozwiązania informatyczne oraz zdalne formy wsparcia w zakresie wdrażania i administrowania PPK. W okresie ograniczenia bezpośrednich form kontaktu w związku z epidemią przejmują one zadanie głównego środka komunikacji w procesie wyboru podmiotu zarządzającego oraz na etapie uruchamiania planów. Powinny mieć to na uwadze wszystkie podmioty zatrudniające, które w perspektywie najbliższych dni lub miesięcy objęte zostaną obowiązkiem wdrożenia PPK.

Dotyczy to także jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, które dołączą do systemu PPK w przyszłym roku. W ich przypadku, chociaż sama procedura wyboru nie jest objęta reżimem zamówień publicznych, jako na podmiotach z sektora finansów publicznych, spoczywają na nich szczególne wymogi, wynikające np. z wewnętrznych procedur zakupowych, czy związane z gospodarowaniem środkami publicznymi.

Poniżej prezentujemy terminy przewidziane dla zawarcia umów PPK dla podmiotów, które zostaną objęte obowiązkiem wdrożenia planów w przyszłym roku:

1)     jednostki sektora finansów publicznych:

-       26.03.2021 r. – termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,

-       10.04.2021 r. – termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK,

2)     pozostałe podmioty zatrudniające:

-       23.04.2021 r. – termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,

-       10.05.2021 r. – termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn