KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w dniu 14 września przyjął Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.

16 września 2020

Przyjęty dokument określa działania i cele dla Polski w zakresie AI w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.).

Polityka dotycząca rozwoju AI stanowi pierwszą oficjalną inicjatywę regulacyjną na szczeblu krajowym w zakresie wykorzystywania nowej technologii w postaci sztucznej inteligencji. Dokument ma zapewnić warunki dla uczciwej konkurencji i ochrony godności człowieka oraz dbałość o suwerenność państwa w obliczu wyzwań sztucznej inteligencji.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, dokument Polityki będzie podzielony na sześć obszarów działań i celów w zakresie AI:

1)     AI i społeczeństwo – obejmujący działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych,

2)     AI i innowacyjne firmy – obejmujący działania w zakresie wsparcia polskich przedsiębiorstw AI,

3)     AI i nauka – zawierający działania dotyczące wsparcia polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI,

4)     AI i edukacja – obejmujący działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych – programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne,

5)     AI i współpraca międzynarodowa – zawierający działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej,

6)     AI i sektor publiczny – obejmujący wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.

Na podstawie Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce ma zostać utworzone centrum koordynacyjne przy Ministrze Cyfryzacji, którego celem będzie monitorowanie wdrożenia Polityki. Centrum będzie ponadto odpowiadało za skoordynowanie rozproszonych źródeł finansowania w budżecie państwa, wszelkich programach pomocowych, a także funduszy inwestycyjnych w celu zapewnienia środków na rzecz rozwoju AI w Polsce.

Dokument Polityki będzie przedmiotem dalszych prac legislacyjnych, a jego przyjęcie przez Stały Komitet Rady Ministrów planowane jest na przełomie września i października bieżącego roku.

Polityka w wersji przyjętej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji nie została dotychczas udostępniona opinii publicznej. Na możliwość zapoznania się z treścią Polityki najprawdopodobniej trzeba będzie poczekać do momentu przyjęcia jej ostatecznego brzmienia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn